Web Form
MATRIKULAZIOA 2019/2020
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.

Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.

Loatzo musika eskolako ofizinan aurkeztu edo bidali eskaneatuta helbide honetara: loatzo@loatzo.eus

Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.
Eremua ez da mandatory.

Lege Oharra: Jakinaren gainean nago, galdera sorta hau betetzerakoan emandako datuak, baita Eskolak antolatzen dituen jarduera desberdinetako irudiak eta grabazioak,Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoak eta Titularitate Publikoa duten Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari buruzko otsailaren 25eko2/2004 Legeak babesten dituela. Loatzo Musika Eskolako IKASLEAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburua Eskolako ikasleen kudeaketa akademikoa dela jakinarazten dizugu. Datu horiek, Eskolak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira, aseguru etxeei, Musika Eskola Elkarteei, gure web orrian, nahiz administrazio publikoei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Nahi izanez gero, aipatu legeak aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aukaritza eskubideak balio dezakezu. Horretarako Bulandegi bidea 23, behea 20150 Zizurkil helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasun egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

Eremua ez da mandatory.

Bajak Baja eskaera abuztuaren 31 baino lehenago e-mailez edo idatziz Loatzo Musika Eskolako bulegoan aurkeztu behar da. Ikasturtean zehar ez da arrazoitu gabeko bajarik onartuko. Aztertu eta hala badagokio onartzekotan, arrazoi hauek hartuko dira kontutan : - Gaixotasun luzea edota larria. (Medikuaren agiria) - Ikasleak mankomunitatekoa ez den herri batera aldatzea. - Ikasle helduen kasuan, lan baldintza aldaketak, ordutegia aldatzeko aukerarik ez dagoenean. Baja onartzen ez denean, ikasturte osoa ordaintzeko konpromezua hartzen da.

Eremua ez da mandatory.
Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA