Documentos

Buletinan plantilla

Loatzo musika eskola

 

Mezu hau adierazitako pertsonentzat da. LOATZO MUSIKA ESKOLAri buruzko isilpeko informazio legala edo pertsonala izan dezake. Nahiz eta mezua oker transmititu, ez zaio konfidentzialtasunari uko egiten. Mezuaren hartzailea ez bazara, mesedez igorleari jakinarazi. Beraz, ezin duzu erabili, aditzera eman, banatu, kopiatu, inprimatu, ezta daukan informazioa kontuan hartu ere.

 

Este mensaje va dirigido a la(s) persona(s) indicada(s). Puede contener información confidencial de carácter legal o personal de LOATZO MUSIKA ESKOLA. La transmisión errónea del mensaje en ningún caso supone renuncia a su confidencialidad. Si la persona receptora del mensaje no es su destinatario, rogamos que se lo haga saber, enviándolo a la dirección originaria del mensaje. Queda, en consecuencia, prohibida cualquier copia, impresión o distribución de esta comunicación

 

 

 

 

 

 

© Loatzo musika eskola

Solkorre kalea 4, 20270 - ANOETA.
Tel. 943 692 619

Bajan eman